tuviaצמיד מצוקה למבוגרים – מי זכאי לקבל אותו?

צמיד מצוקה למבוגרים

מבוגרים זכאי חוק סיעוד יהיו זכאים לשירות לחצני מצוקה, בין אם מדובר בצמיד מצוקה, לחצן מצוקה נייד ועוד. לחצני המצוקה עבור האוכלוסייה המבוגרת יותר יכולה להיות לא פחות ממצילת חיים, על פי נתונים ממשרד הבריאות- אחד מכל שלושה מבוגרים (בגיל הזהב), נופל לפחות פעם בשנה. נפילות שלרוב נגמרות בשבר. לא מעטות הפעמים בהן מבוגרים נופלים […]