תעודת SSL

כאשר הגישה לאתר אינטרנט מתבצע באמצעות SSL, הוא מצפין את כל הנתונים הנשלחים בין הלקוח לשרת. זה נעשה באמצעות תעודה מיוחדת. האישור מונפק על ידי רשות אישורים מהימנה (CA). אם יש לך אישור SSL מותקן בשרת האינטרנט שלך, אז תעודה זו תזוהה על ידי כל דפדפן כתקף. אבל יש אתרים שלא מותקנת בשרתים שלהם תעודת […]